Home

Företagsekonomi gu

GU Journalen nr 7-2013 by University of Gothenburg - Issuu

Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver omfattande utbildning och forskning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen är den största på Handelshögskolan. Institutionens organisation. Företagsekonomiska institutionen är uppdelad i fyra sektioner Företagsekonomi 1 består av fyra kurser. Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett Företagsekonomi 2 består av fyra olika kurser. Strategisk marknadsföring, 7,5 hp Kursen fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid

Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap. Fristående kurser inom företagsekonomi | Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universite Välkommen till Företagsekonomiska institutionen! Här hittar du information och svar på de vanligaste frågorna som du kan ha som student vid institutionen. Studentexpeditionen hjälper till med frågor som rör grundkurserna Företagsekonomi 1 & 2. Mer om studentexpeditionens service samt öppettide Företagsekonomi 1 består av fyra delkurser, vars sidor här på lärplattformen du kan ta del av när du är registrerad på kursen: Organisation och ledarskap 7,5 hp Introduktion: 20 januari Preliminärt schema Ordinarie tentamen: 20 februari Omtentamen: 25 april Kursansvarig: Rebecka Arman och Per Thilander Obligatoriska tillfällen: Ja (Se schema Översikt över Handelshögskolans lokaler. Läs viktig information om tentamensregler och digital salstentamen, DISA! Företagsekonomi 1 består av fyra delkurser, vars sidor här på lärplattformen du kan ta del av när du är registrerad på kursen: Organisation och ledarskap 7,5 hp. Introduktion: 2 september Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom ämnena Nationalekonomi med statisti

Avdelningen för analys och utvärdering 2011-04-15 www.analys.gf.gu.se Kommentar: Totalt: 346 respondenter med huvudämne Företagsekonomi. SYSMIS: 16-18 För dig som är omregistrerad på FEG100 Företagsekonomi 1 VT21 gäller att du själv behöver anmäla dig till den extra omtentamen som ges den 7 juni. Tentaanmälan i Ladok är öppen 2021-05-10 - 2021-05-27. Inga sena anmälningar kommer att kunna tas emot. Mer information kommer närmare tentamen Expandera Service & stöd Minimera Service & stöd. Organisation & styrning. Internt Företagsekonomi Företagsekonomi; Ekonomisk geografi . Företagsekonomi Grundkurser. Företagsekonomi 1: Organisation och ledarskap FEK101, 7,5 hp, ht20 / vt21 Marknadsföring FEK102, 7,5 hp, ht20 / vt21 Externredovisning FEK103, 7,5 hp, ht20 / vt21 Ekonomistyrning FEK 104, 7,5 hp, ht20 / vt21 Företagsekonomi 2: Strategisk marknadsföring FEK201, 7,5 hp, ht21 / vt2 Välkommen till kursen Företagsekonomi 2 (FEG200) för VT20. Kursen startar den 21 januari och pågår fram till den 5 juni. Kursplan. Litteraturlista. Schema. Kursen består av fyra delkurser vars material du får tillgång till när du registrerat dig som student på kursen. Delkurserna är: Strategisk marknadsföring 7,5hp Intro: 21/

Företagsekonomiska institutionen Göteborgs universite

 1. istration as a research field, 15 ETCS. Course start prel. 2021-09-02. Course coordinator: Professor Christian Ax, Department of Business Ad
 2. Nyhet: 2011-10-05 Funderar du på vilken inriktning du ska välja eller vad du ska göra när studierna är slut? Kom på våra inspirationskvällar 10 & 12 oktober där du får möta f.d. studenter som har läst företagsekonomi och nationalekonomi som berättar om vad de jobbar med idag, vilken inriktning de valde och hur deras väg ut i arbetslivet sett ut. Efter föreläsningen blir det.
 3. Företagsekonomi 1, 30 högskolepoäng, innehåller fyra delkurser: Organisation och ledarskap, Marknadsföring, Externredovisning samt Ekonomistyrning. Varje delkurs omfattar 7,5 högskolepoäng. Inom ramen för samtliga fyra delkurser finns inslag som lyfter frågor som berör miljö och hållbar utveckling. Gästföreläsare frå
 4. Företagsekonomi och ekonomisk geografi Studievägledare Anna-Karin Hasselblad fek-studievagledning@handels.gu.se. Juridik (fristående kurs) Studievägledare Lena Björk studievagledning@law.gu.se. Ekonomisk historia, innovation och entreprenörskap, kulturgeografi svl.es@handels.gu.s
 5. För tillträde till kursen krävs att studenten genomgått FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp och FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, 7,5 hp alternativt FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp, eller motsvarande kurs

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G1N, Grundnivå, endast gymnasiala förkunskara Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen : [2151] Collection home page: In: Search for or browse Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions Recent Submissions. HÄLSOTRENDER En kvantitativ. Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser. FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONE

Samhällsvetenskap jobb - lön forskare, samhällsvetenskap

Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser. FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEK311 Konsumentbeteende, kandidatkurs, 7,5 högskolepoäng Consumer Behaviour, Bachelor Course, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupnin Sök efter tagg: företagsekonomi 2 Media; Sorterad efter Spelningar. Bokstavsordning - A-Ö; Bokstavsordning - Ö- företagsekonomi Abstrakt Denna magisteruppsats redovisar användarnas uppfattning av ett Intranät, det så kallade kursadministrativa systemet. Detta system används av ett trettiotal olika institutioner på Handelshögskolan. I den här studien har jag valt att studera användningen av detta system på två av dessa, institutionen för informatik oc och centrala företagsekonomiska begrepp, hur lärare i företagsekonomi ser på hur man kan stödja elevernas förståelse av innehållet och deras medvetenhet i denna interaktiva process. 1.3 Avgränsning Som ovan diskuterats så är företagsekonomi ett brett, tvärvetenskapligt, ämne med flera olika subdiscipliner

företagsekonomi för doktorsexamen 240 högskolepoäng Företagsekonomiska institutionen Fastställd av Handelshögskolans fakultetsstyrelse den 11 december 2014. Gäller för den som antas fr.o.m. vårterminen 2015. Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi, 240 högskolepoän Företagsekonomiska institutionen profilerar sig som en hållbar utbildningsinstitution. Undervisning online VT och HT 2021. På grund av pandemin med covid-19 har institutionen tagit beslutet att all undervisning och examination kommer att bedrivas online under resten av vårterminen och under första perioden av höstterminen, till 31/10 2021 Företagsekonomi fokuserar på hur företag och organisationer handskas med att hushålla med resurser. En kärnfråga i företagsekonomin är hur ett värde skapas som företaget kan få ersättning för och hur effektivitet uppnås på kort och lång sikt dokumentation (pdf) företagsekonomi. ⇧[2] vetenskap ↑ företagsekonomis Företagsekonomiska institutionen 1 (1) Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Vasagatan 1, Box 610, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 fek.handels.gu.se fek@handels.gu.se . RUMSPOLICY FÖR FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN . 2019-11-11 . Principer för fördelning av tjänsterum vid företagsekonomiska institutionen: 1

Företagsekonomi 1 Göteborgs universite

Om Centrum för forskning om arbete och sysselsättning. Syftet med WE är att främja och stödja forskning, utbildning, innovation och nyttiggörande inom området hållbart arbete och hållbar sysselsättning Business Source Premier is a full text business database, covering management, economics, finance, accounting, international business SAMHÄLLSVETENSKAP | Ekonomi och näringsliv | Företagsekonomi; Språk Svenska Publikations-ID 36218. Peter Beusch | Företagsekonomiska institutionen, Redovisning Centre for Business in Society. Publikationsår 2018 Publicerad i Redovisning för hållbarhet / Susanne Arvidsson, Peter Beusch, Berit Hartmann, Kristina Jonäll, Svetlana Sabelfeld, Matti Skoog ; Gunnar Rimmel, red. Kapitel 3. Boken vänder sig till studenter som studerar medie- och kommunikationsvetenskap men är relevant även för studenter inom företagsekonomi, offentlig förvaltning, sociologi och andra ämnen där organisationer och kommunikation är viktiga områden

GU Journalen nr 2-2013 by University of Gothenburg - Issuu

Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet Sök efter tagg: företagsekonomi 2 Media; Sorterad efter Ändringsdatum - Äldst överst. Bokstavsordning - A-Ö; Bokstavsordning - Ö-

Företagsekonomi 2 Göteborgs universite

 1. Bedömningar av utbildningar i företagsekonomi 37 Blekinge tekniska högskola (BTH) 37 Göteborgs universitet (GU) 43 Handelshögskolan i Stockholm (HHS) 52 Högskolan i Borås (HB) 60 Högskolan Dalarna (HDa) 67 Högskolan i Gävle (HiG) 72 Högskolan i Halmstad (HH) 77 Högskolan i Jönköping (HJ) 83 Högskolan i Kalmar (HiK) 9
 2. Inför denna utveckling ställs då och då frågan: Vad är egentligen företagsekonomi? Denna fråga skulle jag vilja behandla med hjälp av en panel bestående av. Ulla Eriksson-Zetterqvist, Göteborgs universitet (ulla.eriksson-zetterquist@gri.gu.se) Jan Löwstedt, Stockholms universitet (jan.lowstedt@sbs.su.se
 3. WRDS is a web based data management system providing access to a wide range of financial and economic data. The University of Gothenburg subscribes to CRSP and Compustat data as well as BoardEx Academic Research Data for the Europe region
 4. en 2016 . 2 Förord Efter att vi nu färdigställt vår kandidatuppsats så vill vi härmed tacka alla som gjorde det möjligt för oss att genomföra denna studie. Först och främst vill vi tacka våra familjer oc
 5. Sara Brorström | Företagsekonomiska institutionen. Publikationsår 2020 Publicerad i Dilemmas of sustainable urban development: a view from practice / edited by Jonathan Metzger and Jenny Lindblad., 50-66 Sammanfattning Dilemmas of.

Fristående kurser inom företagsekonomi

Workshop 2014-09-29: GU och Chalmers forskare diskuterar hållbart arbetsliv En grupp forskare vid GU och Chalmers träffas för att diskutera hållbart arbetsliv. Utkomst av workshopen blev att gruppen bestämde sig för att göra en ansökan om planeringsanslag till Vinnova på temat Hållbart och konkurrenskraftigt arbetsliv GU School of Executive Education. 24 likes. The School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg delivers Sweden's first AMBA-accredited Executive MBA programme, custom programmes for.. Företagsekonomi. Ekonomisk historia Apply Ekonomisk historia filter (3) Remove Företagsekonomi filter Företagsekonomi; Företagsfakta Apply Företagsfakta filter (12) Nationalekonomi Apply Nationalekonomi filter (31) Statistik Apply Statistik filter (24) Materialtyp Namn Storlek Senast ändrad; Företagsekonomi kvalitetsrapport.pdf: 636 KB: Wed Jan 27 08:31:28 CET 2021: Företagsekonomi handlingsplan.pdf: 158 KB: Wed Jan 27 08:31:28 CET 202 Vetenskapens seniorer om forskningen, karriären och livet.Sten Jönsson (f 1940), professor emeritus i företagsekonomi, Inger Wallentinus (f 1942), professor emerita i marin botanik, och Mats Oscarson (f 1939), professor emeritus i pedagogik (programledare) samtalar om arbete och forskning inom ämnesområdena företagsekonomi och marin botanik vid Göteborgs universitet.Programmet spelades.

GU Journalen 1–2015 by University of Gothenburg - Issuu

SwePub titelinformation: Genusperspektiv på företagsekonomi . Genusperspektiv på företagsekonomi Eriksson-Zetterquist, Ulla, 1967 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Gothenburg Research Institute (GRI),Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation,Department of Business Administration, Management & Organisatio Jan Marton | Företagsekonomiska institutionen, Redovisning. Niklas Sandell | Extern. Anna-Karin Stockenstrand | Extern. Publikationsår 2020 Antal sidor 464 sidor Förlag Studentlitteratur Förlagsort Lund ISBN 9789144138596 Ämnesord. SAMHÄLLSVETENSKAP | Ekonomi och näringsliv. Nya doktorander vid Företagsekonomiska institutionen följer en obligatorisk kursdel om 30 hp under det första året. Kurser ges inom SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies).SUBS-programmet är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Ansvarig institution : Företagsekonomiska institutionen 2. Inplacering Kursen Styrning och organisering av projekt 7,5 hp ges på grundnivå i företagsekonomi och läses utan tidigare förkunskaper i företagsekonomi. Kursen ges som uppdragsutbild-ning för Göteborgs universitet. 3 Företagsekonomiska institutionen söker nu en administrativ samordnare/studieadministratör som vill bidra till det kvalificerade stöd som ges till våra du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta administrativa samordnaren Emma Fröjd emma.frojd@handels.gu.se eller Christina Hallberg christina.hallberg@handels.

Företagsekonomiska institutionen - Studentporta

 1. Eko innehåller hänvisningar till litteratur inom företagsekonomi, nationalekonomi och juridik utgiven före 1980. Lärobokskatalogen 1958-75 innehåller hänvisningar till läromedel inom svensk grundskola och gymnasium utgivna under åren 1958 till 1975. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957
 2. And I don't know who we really are to each other: queers doing close relationships in Estonia Raili Uibo, Genusvetenskap Kärlekens paradis: konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta Tikkanens litterära dialo
 3. dre än 60 hp kurs/er på grundnivå som Enskilda exa
 4. ologi (arts) Landskapsvetenskap (science) Litteraturvetenskap (arts) Mat- och måltidskunskap (science) Mat- och måltidsvetenskap (science) Maskinteknik (science) Miljöteknik (science) Miljövetenskap (science) Omvårdnad (science) Oral hälsa.

Kursöversikt för FEG100 V20 Företagsekonomi

 1. studeras hur företag och andra organisationer agerar, leds och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Frågor som behandlas är till exempel ekonomiska styrsystem, hur organisationer utformas, hur företag lägger upp sin marknadsföringsstrategi, entreprenörskap, samt företags internationaliseringsprocesser
 2. Du kontaktar oss enklast via ncm@ncm.gu.se eller namnaren@ncm.gu.se. Peter Nyström Föreståndare 0766 186 837. Personal. Epostadress till NCM:s personal skrivs enligt fornamn.efternamn@ncm.gu.se. Linda Marie Ahl Linda är gymnasielärare i matematik och företagsekonomi. Hon har erfarenhet från undervisning på högstadiet, gymnasiet och.
 3. istiska engagemang Jonas Mollwing, Genusvetenska
 4. Författare: Avotie, Leena: Titel: Chefer ur ett genuskulturellt perspektiv: Högskola/universitet: Uppsala : Univ. Institution: Företagsekonomiska inst
 5. LIBRIS titelinformation: Företagsekonomi : från begrepp till beslut / Nancy Holmström, Gunnar Lindholm
 6. st 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav Enskilda exa

ämnet företagsekonomi, såväl didaktiskt som ämnesmässigt. € Ekonomihögskolan LLYU86, Företagsekonomi: Företagsekonomi för lärare på gymnasiet, 90 högskolepoäng Business Administration: Business Administration for Upper Secondary School Teachers, 90 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupnin Företagsekonomi A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskarav Enskilda examinationsmoment i kursen kan ha betygsskala GU (godkänt/underkänt). Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidta

Scary Seafood | Göteborgs universitet

Europaprogrammet vid Göteborgs universitet är en unik utbildning som förenar studier i det tvärvetenskapliga ämnet Europakunskap med studier i ett profilämne. Åtta profilämnen samarbetar i programmet: ekonomisk historia, företagsekonomi, historia, idé- och lärdomshistoria, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättssystem är uppbyggt och fungerar. Du lär dig om samhällsekonomi, företagsekonomi och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt,. Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vxl) Kontakt. Prefekt Charlotta Levay prefekt@fek.lu.se 046-222 95 04. Studierektor för grund- och avancerad utbildning Caroline Hellström caroline.hellstrom@fek.lu.se 046-222 78 18. Tentaexpeditio

Kursöversikt för FEG100 H19 Företagsekonomi

Handelshögskolan, Göteborgs universite

Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi, kandidatprogra

företagsekonomi författare - se även enskilda författare - se även litteraturvetenskap författare: män förföljelse förförelse förhistoria - se även arkeologi - se även paleolitisk tid förindustriella samhälle Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. [1] Intressenterna har alla olika mål. Det är inte bara ägaren som har ett mål och att organisationen är. Företagsekonomi (1) Lärarutbildning och pedagogik (1) Lättläst på svenska (1) Matematik och statistik (132) Medicin (1) Språk (2) Engelska (13) Svenska (1) Visa produkter Matematik och statistik Kurslitteratur Vår kurslitteratur bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg

De företagsekonomiska tankemodellerna har formats under industrialismen och sedimenteras in i den efterindustriella era vi upplever idag. I industriella sammanhang baseras fortfarande företagsekonomiska beslut på fordistisk standardisering, skalfördelar och volymtänkande trots att industriföretagens framgång under senare år mera förknippas med toyodism i kombinationsförmåga. LIBRIS titelinformation: E3000 Företagsekonomi 1 / Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist Lpo 94 | 3 1994 RS L R OPLAN F R DET OBLIGA TORISKA SK OL V SENDET , F RSK OLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET LPO 94 1. Sk olans v rdegr und och uppdra Företagsekonomi 3. Nationalekonomi 11. Juridik 9. Juridik och samhälle 7. Medie- och kommunikationsvetenskap 260. Biblioteks- och informationsvetenskap 5. Medievetenskap 235. Psykologi 6. Tillämpad psykologi 3. Social och snd@gu.se. SND på Twitter

Kursöversikt för FEK104 V21 Företagsekonomi, Ekonomistyrnin

Läs om hur du enkelt och säkert kan betala med Apple Pay i butiker, på restauranger, i appar, på webben med mera Nordea Swish Företag Web SwePub titelinformation: Företagsekonomiska filmer: Girigheten från film till det verkliga live Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här. Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.användning av denna tjänst

Internt Företagsekonomi - Medarbetarportale

Per Öhman – www

SwePub titelinformation: HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete . HR-transformation på svenska: om organisering av HR-arbete Boglind, Anders, 1944 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation,Department of Business Administration, Management & Organisatio Sankt Gallens universitet (tyska: Universität St. Gallen) är ett universitet i den schweiziska staden Sankt Gallen, grundat 1898.Universitetet drivs av kantonen Sankt Gallen.. Universitetet är allmänt känt under namnet HSG vilket härstammar från dess tidigare namn Handels-Hochschule St. Gallen.Det fullständiga namnet på tyska är Universität St. Gallen - Hochschule für Wirtschafts.

Canvas - Studentporta

Vecka 21, 2021 : Mån: 24 Maj: 00:00-23:59 : HV Omvårdnad GU : P257, P258: Bokat för KTC: 2021-02-25 : 07:00-08:00 : Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandida SwePub titelinformation: Remissyttrande över Revisorsinspektionens promemoria Den framtida revisionen Morgondagens kompetenskrav - ändringar i förordningen (1995:665) om revisorer. Dnr JU2017/08451/L

Open-enrolment Programmes | GU Executive Educationvanellsart
 • Get free 0.01 Bitcoin.
 • Criptovalute forum italiano.
 • Sunshine Silver company.
 • Livscykelanalys elbil.
 • Crypto tools.
 • Crypto price alerts Reddit.
 • Svensk Säkerhetstjänst uppsägning.
 • Postfinance buy Bitcoin.
 • Reasons not to start a startup.
 • 25 kontantinsats.
 • Coinbase staking Ethereum.
 • Bitpanda registrierung nicht möglich.
 • Dan Baldwin net worth.
 • Mckinsey next normal.
 • CPU for Asus B250 MINING Expert.
 • OANDA Valutaomvandlare.
 • LTC explorer.
 • Inkomstförsäkring Unionen villkor.
 • Daily market news.
 • Restaurang Stockholm ungdom.
 • MPF.
 • Autofaucet DutchyCorp review.
 • Obligationer synonym.
 • Caesars Entertainment investor relations.
 • Sweet Bonanza bitcasino.
 • Studera utomlands gratis.
 • Shurgard Lund.
 • Titan bitcoin QR code.
 • Köpa akustiskt piano.
 • Beste Fonds 2020.
 • NRC Next abonnement.
 • Arne Kavastu Talving.
 • Best gift card trading app in Nigeria.
 • Ppt on foreign exchange market.
 • Wealth tax Belgium.
 • Bitcoin kaufen UBS.
 • TCO CoinGecko.
 • Fundamental analysis of microsoft.
 • Lön bank kundtjänst.
 • Sx 52 webbkryss.
 • Bemanningsenheten Gävle kommun.